De Beveiliging van Overheidsberichten

Het onderwerp ‘Beveiliging van overheidsberichten’ is nog steeds actueel, zo ook de uitwerking ervan.

Op 20 juni 2022 (www.histocrypt.org), voor het eerst na 70 jaar, zal er een lezing worden gehouden waarin ‘De geschiedenis van de crypto-apparatuur in Nederland na de Tweede Wereldoorlog’ in detail beschreven wordt. 

In de weken na de lezing zal er een uniek boek beschikbaar komen over dit onderwerp.

Veertig jaar geleden kreeg ik van mijn vader de documentatie van het eerste naoorlogse crypto-apparaat. Hij had dat systeem in de jaren 1947 – 1949 gemaakt. De documentatie van dat systeem heb ik jarenlang bewaard, omdat hij had aangegeven dat het later erg interessant zou zijn. Het was indertijd Staatsgeheim en daardoor was er nooit over gepubliceerd.

Door het onderwerp Staatsgeheim te verklaren werd tenminste de apparatuur, maar ook veel documenten, nota’s of memoranda over de toepassing van cryptografie diep weg-gearchiveerd en vrijwel altijd na afloop van de gebruiks­periode vernietigd.

  • Inmiddels is er geen reden meer waarom deze informatie en daarmee de historie, nu zeventig jaar later, niet bekend zou mogen worden. 

De Nederlandse overheid werd zich tijdens WO-II bewust van het belang van de beveiliging van het elektronische berichtverkeer. Het telexnetwerk werd in die tijd steeds meer door de overheid gebruikt. Het werd voor die tijd ervaren als snel. Dat telexnetwerk was toen complexe techniek, dat was echter geen garantie voor de veiligheid van de berichten gedurende de communicatie. Het crypto-apparaat dat direct na WO-II werd gebruikt voor de beveiliging van de belangrijkste BuZa verbindingen heet de Colex. Hier is nog nooit over gepubliceerd, omdat het allemaal Staatsgeheim was. Dit boek beschrijft de omstandigheden waaronder het systeem en haar opvolger de Ecolex tot stand gekomen is. Wat PTT op Crypto-apparatuur gebied deed in de jaren 1947-1957 werd aan Philips USFA verkocht. Ook dat is in detail onderdeel van het boek. De aansluitende jaren 1958-1965 werden turbulente jaren in het Nederlandse cryptowerkveld.

Het boek is gefundeerd op historische stukken uit het Nationaal Archief en van de AIVD. (Staats)geheime documenten van toen zijn nu voor het eerst openbaar gemaakt.

Vul onderstaand formulier in om het boek te bestellen.

Prijs €74,50 (incl. verzendkosten)

  • Eenmalige druk
  • Formaat: A4
  • Hardkaft
  • Kleur
  • 267 pagina’s    Preview – De Beveiliging van Overheidsberichten M Oberman